top of page
Search

Fáilte | Welcome

Updated: Nov 7, 2019


Fáilte chuig suíomh Thrá Lí Le Gaeilge!

Bunaíodh Trá Lí le Gaeilge le plean teanga a chur le chéile do Bhaile Thrá Lí mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Ar an suíomh seo gheobhaidh tú gach eolas maidir leis an bpróiseas pleanála teanga agus faoin obair atá ar bun ag an eagraíocht.


 

Welcome to the Trá Lí Le Gaeilge website!

Trá Lí le Gaeilge was set up to put together a language plan for Tralee Town as a Gaeltacht Services Town.

On this site you will find all the information about the language planning process and about the work of the organisation.

64 views0 comments
bottom of page