top of page
Search

Cad is Baile Seirbhíse Gaeltachta ann? | What is a Gaeltacht Services Town?

Updated: Nov 7, 2019


Is é atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ná bailte atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na limistéir sin. Faoin Acht, caithfidh daonra de 1,000 duine ar a laghad a bheith i mbaile faoin daonáireamh deiridh chun gur féidir é a áireamh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Tabharfar aitheantas faoin Acht do Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe.


 

A Gaeltacht Service Town is a town which is situated in or adjacent to a Gaeltacht Language Planning Area, and that has a prominent role in providing public services as well as recreational, social and commercial facilities to the area. Under the Act, a population of at least 1,000 must be recorded in the most recent census for the town to be recognised as a Gaeltacht Service Town. Recognition will be given to Gaeltacht Service Towns under the Act, but language plans must be agreed with the communities in different towns in accordance with predetermined language planning criteria.

55 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page