top of page

Na hEalaíona | The Arts 

23. Grúpa Drámaíochta trí Ghaeilge a bhunú.

Aidhm: An deis a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu ann iad féin a chur in iúl go cruthaitheach as Gaeilge ar an stáitse.

 

24. Tacú le Siamsa Tíre an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh dá réimse feidhme.

Aidhm: Caidreamh maith a bhunú le Siamsa Tíre d’fhonn is go mbeidh siad in ann tacú le mór-aidhmeanna an Phlean Teanga.

23. Establish a theatre group through Irish.

Aim: Provide the opportunity for people who are interested in theatre work to express themselves creatively on stage through Irish.

24. Support Siamsa Tíre in its efforts to promote the use of Irish within its remit.

Aim: Develop a good relationship with Siamsa Tíre so that they can support the main aims of this Language Plan.

bottom of page