An Earnáil Phoiblí | The Public Sector

33. Tacú le heagrais phoiblí breis comharthaíocht Ghaeilge a úsáid.

Aidhm: Tacú leis na heagrais phoiblí breis comharthaíocht Ghaeilge a úsáid ina gcuid foirgneamh. Iad a spreagadh chun páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge.

 

34. Tacú le heagrais phoiblí deiseanna oiliúna sa Ghaeilge a sholáthar don fhoireann.

Aidhm: Tacú le heagrais phoiblí agus iad ag tacú leis an bhfoireann breis cumais a bhaint amach sa Ghaeilge.

33. Support public sector organisations in their efforts to use more Irish language signage.

Aim: Support public sector organisations in their efforts to use more Irish language signage and encourage them to take part in Seachtain na Gaeilge.

34. Support public sector organisations as they provide Irish language training opportunities for staff.

Aim: Support public sector organisations as they support their staff to improve their ability in the Irish language.