An Plean Teanga | The Language Plan

Cuirfear suas anseo an Plean Teanga nuair a bheidh sé réitithe ina iomláine. Is iad na réimse a mbeidh an Plean Teanga ag díriú orthu ná:

 1. An tOideachas

 2. An Óige

 3. Pobal

 4. Spórt

 5. Seirbhísí Poiblí

 6. An Earnáil Ghnó

 7. Na hEalaíona

 

Cuireadh tús leis an bpróiseas comhairliúcháin le pobal Thrá Lí i mí na Samhna 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí mí Feabhra 2020. Beidh deis ag muintir Thrá Lí a gcuid tuairimí a nochtadh sa tréimhse ama seo agus bunófar bearta an Phlean ar thorthaí an taighde seo.

Más maith leat páirt a ghlacadh sa phróiseas seo, tá fáilte romhat do thuairimí a roinnt linn sa suirbhé seo.

 

The final draft of the Language Plan will be available to read here once completed. The Plan will focus on the following areas:

 

 1. Education

 2. Young people

 3. Community

 4. Sport

 5. Public Services

 6. The Business Community

 7. The Arts

 

The consultation process with the people of Tralee began in November 2019 and will continue until February 2020. People will have a chance to share their ideas during this time and the actions that will be in the final plan will be based on this research.

The final draft of the Language Plan will be available to read here once completed. In the meantime, consultation and research is being carried out with the community of Tralee. If you would like to take part in this process, please share your thoughts with us in this survey.

© 2019 Cinnteacht 

Polasaí Príobhaideachais | Privacy Policy 

3.png
4.png