top of page
trali_logofinal_colWEB.png
Cúlra | Background

 

Bunaíodh Trá Lí le Gaeilge le plean teanga a chur le chéile do Bhaile Thrá Lí mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Trá Lí le Gaeilge was set up to put together a language plan for Tralee Town as a Gaeltacht Service Town.

An Plean Teanga | The Language Plan

 

Léigh anseo faoi Phlean Teanga Thrá Lí agus féach ar na dréacht-bhearta atá ann. 

Read here about the Tralee Language Plan and have a look at the draft actions. 

 

Teagmháil | Contact

Déan teagmháil linn maidir leis an nGaeilge i dTrá Lí nó faoin bpróiseas pleanála teanga. 

Get in touch with us about the Irish language in Tralee or the language planning process. 

 

Nuacht & Imeachtaí | News & Events

Lean sinn ar líne! | Follow us online!

bottom of page